OPARTISK VÄRDERINGS- & BESIKTNINGSMAN

Ibland händer det som inte får hända! Din bil råkar ut för en kollision/brand eller i värsta fall stöld – katastrof!! Då är det bra att ha en ordentlig försäkring – men något som kan vara väl så viktigt – är ett opartiskt besiktnings– & värderingsutlåtande! Det är inte alla bolag som anger något värde på just din bil, utan oftast bara belopp upp till ett maxvärde.

Ett Opartiskt värderingsutlåtande kan också underlätta tecknande av Hobbyfordonsförsäkring då det kan användas som underlag. Det kan även vara till hjälp i sammanhang som gäller exempelvis banker och finansbolag. Detsamma gäller i än större grad för Dig som samlar på Automobilia när det gäller till exempel värderingsunderlag för hemförsäkring!

Sådana intyg kan utställas av Opartisk Värderings– och besiktningsman utsedd av Handelskammaren. Värderingsman kan anlitas av exempelvis privatperson, företag, myndighet med flera för värderings– eller besiktningsuppdrag av skiftande slag, som till exempel försäkrings– och finansärenden, konkurs, dödsbo och bodelning. Ett annat exempel är intyg för den så kallade 12%-importen av äldre fordon – minst 30 år eller äldre från icke EU-land – ingen tull och 12% moms!

Undertecknad har ett långt förflutet inom bilhobbyn och har arbetat drygt 20 år med värderingar/besiktningar av Entusiastfordon och Automobilia och är även sedan 1994 förordnad för värderingar/besiktningar av personbilar, entusiast/hobbyfordon, lastbilar, entrepenadmaskiner och automobilia och besiktningsman utav Sydsvenska Industri– och Handelskammaren. Du kan dock givetvis anlita undertecknad oavsett var du bor!

Intresserad?
För mer utförlig information och beställning av tjänster vänligen kontakta mig.

E-POST

Tel:0708-452679